Willows B 2019/20 Season

Week 1 – Sept 24th/26th
Willows B 2 v 2 Glenalbyn
Mick McDermott 2 v 0 Mark Holohan
Dan Morris 2 v 0 Padraig Quinlan
Frank Byrne 0 v 2 Paul Holohan
Roy Connolly 1 v 2 Brian Hartford

Week 2 – Oct 01st/03rd
Darcy McGees F 1 v 3 Willows B
Conor Condon 0 v 2 Mick McDermott
Luke Glover 0 v 2 Sean Hart
Dehna Bennet 0 v 2 Frank Byrne
Niall Callery 2 v 0 Roy Connolly

Week 3 – Oct 08th/10th
Willows B 4 v 0 Darcy McGees E
Mick McDermott 2 v 0 Shane Mason
Sean Hart 2 v 0 Brian O'Rourke
Roy Connolly 2 v 0 Niall Lawless
Frank Byrne 2 v 1 Fergal Hagen

Week 4 – Oct 15th/17th
Roadstone D 3 v 1 Willows B
Rob Garvey 2 v 1 Roy Connolly
Mark Garvey 0 v 2 Paddy Brady
Tony Kenny 2 v 1 Frank Byrne
Dave Goddard 2 v 0 Sean Hart

Week 5 – Oct 22nd/24th
Willows B 3 v 1 Crucible Sports Bar
Mick McDermott 2 v 0 Alan Buttner
Paddy Brady 2 v 0 Alan Fitzpatrick
Frank Byrne 0 v 2 Jamie Sheilds
Roy Connolly 2 v 0 Sean Reynolds

Week 6 – Oct 29th/31st
Darcy McGees D 0 v 4 Willows B
Mark Nagle 0 v 2 Mick McDermott
Barry Stone 0 v 2 Roy Connolly
Brendan Griffin 1 v 2 Frank Byrne
Tommy Murphy 0 v 2 Sean Hart

Week 7 – Nov 05th/07th
Willows B 3 v 1 Roadstone C
Paddy Brady 0 v 2 Stephen Merrigan
David Ryan 2 v 1 Freddy O'Duffy
Frank Byrne 2 v 0 Shane Merrigan
Roy Connolly 2 v 1 Ciaran Nangle

Week 8 – Nov 12th/14th
Glenalbyn 2 v 2 Willows B
Paul Holahan 2 v 0 Mick McDermott
Alan Spain 2 v 0 Paddy Brady
Mark Holahan 0 v 2 Roy Connolly
Brian Hartford 0 v 2 Frank Byrne

Week 9 – Nov 19th/21st
Willows B 4 v 0 Darcy McGees F
Mick McDermott 2 v 1 Paul Daly
Paddy Brady 2 v 0 Niall Callery
Roy Connolly 2 v 0 Graham Leavy
Frank Byrne 2 v 0 Dehna Bennet

Week 10 – Nov 26th/28th
Darcy McGees E 1 v 3 Willows B
Brian O'Rourke 1 v 2 Paddy Brady
Fergal Hagen 2 v 1 Sean Hart
Alan McIlroy 0 v 2 Roy Connolly
Stephen Byrne 0 v 2 Frank Byrne

Week 11 – Dec 03rd/05th
Willows B 2 v 2 Roadstone D
Paddy Brady 2 v 0 Tony Kenny
Sean Hart 2 v 1 Rob Garvey
Frank Byrne 1 v 2 Mark Garvey
Roy Connolly 1 v 2 Dave Goddard

Week 12 – Dec 10th/12th
Crucible Sports Bar 2 v 2 Willows B
Martin Garland 1 v 2 Paddy Brady
Kristian Hayes 2 v 1 Sean Hart
Ronan Deegan 2 v 0 Dan Morris
Sean Reynolds 0 v 2 Roy Connolly

Week 13 – Dec 17th/19th
Willows B 3 v 1 Darcy McGees D
Paddy Brady 2 v 0 Mark Campbell
David Ryan 2 v 0 Barry Stone
Roy Connolly 1 v 2 Mark Nagle
Frank Byrne 2 v 0 Brendan Griffin

Week 14 – Jan 07th/09th
Roadstone C 0 v 4 Willows B
Ciaran Nangle 0 v 2 Paddy Brady
Aidan Bergin 0 v 2 Mick McDermott
Freddy O'Duffy 1 v 2 Frank Byrne
Alan Merrigan 0 v 2 Roy Connolly

Week 15 – Jan 14th/16th
Willows B 1 v 3 Glenalbyn
Paddy Brady 2 v 0 Mick Holohan
Sean Hart 0 v 2 Naoise Kelly
Roy Connolly 1 v 2 Padraig Quinlan
Frank Byrne 1 v 2 Paul Holohan

Week 16 – Jan 28th/30th
Darcy McGees F 1 v 3 Willows B
Paul Daly 0 v 2 Paddy Brady
Conor Condon 0 v 2 Mick McDermott
Luke Glover 1 v 2 Frank Byrne
Dehna Bennet 2 v 0 Dan Morris

Week 17 – Feb 04th/06th
Willows B 1 v 3 Darcy McGees E
Paddy Brady 2 v 0 Dave McIlroy
Mick McDermott 1 v 2 Brian O'Rourke
Frank Byrne 1 v 2 Niall Lawless
Roy Connolly 0 v 2 Fergal Hagen

Week 18 – Feb 11th/13th
Roadstone D 3 v 1 Willows B
Rob Garvey 0 v 2 Paddy Brady
Tony Kenny 2 v 0 Mick McDermott
Dave Goddard 2 v 0 Roy Connolly
Mark Garvey 2 v 1 Frank Byrne

Week 19 – Feb 18th/20th
Willows B 3 v 1 Crucible Sports Bar
Paddy Brady 2 v 0 Ronan Deegan
Mick McDermott 1 v 2 Martin Garland
Frank Byrne 2 v 1 Kristian Hayes
Roy Connolly 2 v 1 Jamie Shields

Week 20 – Feb 25th/27th
Darcy McGees D 1 v 3 Willows B
Mark Campbell 1 v 2 Paddy Brady
Simon Tyrell 0 v 2 Mick McDermott
Stephen Byrne 2 v 0 Frank Byrne
Brendan Griffin 0 v 2 Roy Connolly

Week 21 – Mar 03rd/05th
Willows B 2 v 2 Roadstone C
Paddy Brady 0 v 2 Stephen Merrigan
Dave Ryan 2 v 1 Alan Merrigan
Frank Byrne 0 v 2 Shane Merrigan
Roy Connolly 2 v 0 Freddy O'Duffy

Week 22 – Mar 10th/12th
Glenalbyn 1 v 3 Willows B
Padraig Quinlan 0 v 2 Paddy Brady
Paul Holohan 2 v 1 Mick McDermott
Brian Hartford 1 v 2 Roy Connolly
Mark Holohan 1 v 2 Frank Byrne

Willows B Individual Table 2019/20 Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Paddy Brady18153309724.000
Roy Connolly211293620713.381
Frank Byrne211292924622.952
Mick McDermott14952111513.643
Dave Ryan33062113.667
Dan Morris3122472.333

Division 2 – 2019/20 Season

PosTeamPWLDFAPTS
1Willows B221345573157
2Roadstone D201334512951
3Roadstone C21858453945
4Glenalbyn20777413941
5Darcy McGees E21597394539
6Crucible Sports Bar216114374737
7Darcy McGees D19676364036
8Darcy McGees F222155266226