Roadstone ‘C’ 2021/2022 Season

Week 1 – Oct 26th/28th
Willows A 2 v 2 Roadstone C
Andrew Doherty 2 v 0 Lenny Malone
Nicky Travers 0 v 2 Tony Kenny
Mark Farrell 2 v 0 Dave Goddard
Anto McConnell 1 v 2 Martin McDonald

Week 2 – Nov 02nd/04th
Roadstone C 4 v 0 Darcy McGees C

Week 3 – Nov 09th/11th
Darcy McGees A 2 v 2 Roadstone C
Conor Harkin 1 v 2 Tony Kenny
Stephen Byrne 2 v 1 Lenny Malone
Philip Mc Caffrey 2 v 1 Martin McDonald
Derek Fitzpatrick 0 v 2 Dave Goddard

Week 4 – Nov 16th/18th
Roadstone C 2 v 2 Roadstone B
Rob Garvey 2 v 0 Mick Kearns
Tony Kenny 1 v 2 Shane Merrigan
Dave Goddard 2 v 0 George Murphy
Sean Hart 1 v 2 Pat Coburn

Week 5 – Nov 24th/26th
Roadstone A 4 v 0 Roadstone C
Ian Smith 2 v 0 Rob Garvey
Brendan Thomas 2 v 0 Tony Kenny
Paul McGrane 2 v 0 Dave Goddard
Philip Browne 2 v 0 Sean Hart

Week 6 – Nov 30th/Dec 02nd
Roadstone C 3 v 1 Pioneers A
Dave Goddard 2 v 1 Philip O'Connor
Martin McDonald 2 v 0 Stephen Reddington
Tony Kenny 1 v 2 Ivor Fitzpatrick
Lenny Malone 2 v 1 George O'Hara

Week 7 – Dec 07th/09th
Willows B 4 v 0 Roadstone C
Paddy Brady 2 v 1 Tony Kenny
Roy Connolly 2 v 0 Lenny Malone
Frank Byrne 2 v 0 Dave Goddard
Mick McDermott 2 v 0 Martin McDonald

Week 8 – Dec 14th/16th
Roadstone C 2 v 2 Darcy McGees D
Rob Garvey 1 v 2 Joe Curry
Sean Hart 0 v 2 Luke Glover
Dave Goddard 2 v 1 Dehna Bennett
Tony Kenny 2 v 0 Walkover

Week 9 – Jan 04th/06th
Darcy McGees B 2 v 2 Roadstone C
Kevin O'Brien 1 v 2 Tony Kenny
Dave Carton 2 v 1 Lenny Malone
Chris Hannigan 0 v 2 Dave Goddard
Brendan Murphy 2 v 1 Martin McDonald

Week 10 – Jan 11th/13th
Roadstone C 4 v 0 Crucible Sports Bar
Rob Garvey 2 v 0 Player 1
Lenny Malone 2 v 1 Player 2
Dave Goddard 2 v 0 Player 3
Martin McDonnald 2 v 0 Player 4

Week 11 – Jan 25th/27th
Roadstone C 2 v 2 Pioneers B
Tony Kenny 2 v 1 Stephen Byrne
Lenny Malone 0 v 2 Brian O'Rourke
Alan Merrigan 1 v 2 Niall Lawless
Martin McDonnald 2 v 0 Fergal Hagen

Roadstone C Individual Table 2021/22 Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Dave Goddard963128293.222
Tony Kenny9541311273.000
Martin McDonald743107233.286
Rob Garvey42254133.250
Lenny Malone725612131.857
Sean Hart3031641.333
Alan Merrigan1011222.000