Glenalbyn B 2022/23b Season

Week 1 – Feb 21st/23rd
Glenalbyn B 3 v 1 Roadstone C
Conor Nevin 0 v 2 Martin McDonald
Stephen Dalton 2 v 0 Tony Kenny
Josh Cullen 2 v 1 Robert Kenna
Naoise Kelly 2 v 1 Dave Goddard

Week 2 – Feb 28th/Mar 02nd
Roadstone A 4 v 0 Glenalbyn B
Paul McGrane 2 v 0 Stephen Dalton
Philip Browne 2 v 1 Ross Dalton
Ian Smith 2 v 0 Tony O'Connor
Daniel Merrigan 2 v 0 Josh Cullen

Week 3 – Feb 07th/09th
Glenalbyn B 2 v 2 Pioneers White
Stephen Dalton 2 v 0 Christy Ward
Conor Nevin 1 v 2 Jamie Sheilds
Ross Dalton 2 v 1 Alan Fitzpatrick
Tony O'Connor 1 v 2 Ronan Deegan

Week 4 – Mar 14th/16th
Willows A 3 v 1 Glenalbyn B
Andrew Doherty 2 v 0 Stephen Dalton
Mark Farrell 2 v 1 Josh Cullen
Gary McDonnell 2 v 0 James Ryan
Anto McDonnell 0 v 2 Tony O'Connor

Week 5 – Mar 21st/23rd
Glenalbyn B 2 v 2 Roadstone E
Josh Cullen 1 v 2 Philip O'Connor
Stephen Dalton 2 v 0 Stephen Reddington
Tony O'Connor 1 v 2 Mark Campbell
Ross Dalton 2 v 0 Dane Daly

Week 6 – Mar 28th/30th
Roadstone D 3 v 1 Glenalbyn B
Philip McCaffrey 2 v 1 Tony O'Connor
Conor Harkin 2 v 0 Josh Cullen
Conor Gaffney 2 v 1 Ross Dalton
Gavin Stokes 1 v 2 Stephen Dalton

Week 7 – Mar 04th/06th
Glenalbyn B 2 v 2 Willows B
Tony O'Connor 1 v 2 Mick McDermott
Conor Nevin 2 v 0 Frank Byrne
Josh Cullen 2 v 1 Paddy Brady
Stephen Dalton 0 v 2 Sean King

Glenalbyn B Individual Table 2022/23b Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Stephen Dalton74387213.000
Tony O’Connor615610142.333
Josh Cullen624610122.000
Ross Dalton42265123.000
Conor Nevin3123482.667
Naoise Kelly1102133.000
James Ryan1010211.000