Willows B 2022/23b Season

Week 1 – Feb 21st/23rd
Roadstone E P v P Willows B
Player 1 - v - Player 1
Player 2 - v - Player 2
Player 3 - v - Player 3
Player 4 - v - Player 4

Week 2 – Feb 28th/Mar 02nd
Roadstone D 1 v 3 Willows B
Conor Harkin 0 v 2 Mick McDermott
Justin Byrne 2 v 0 Paddy Brady
Gavin Stokes 0 v 2 Frank Byrne
Philip McCaffrey 0 v 2 Sean King

Week 3 – Feb 07th/09th
Willows B 1 v 3 Willows A
Diarmuid O'Connor 1 v 2 Mark Farrell
Mick McDermott 2 v 1 Andrew Doherty
Sean King 0 v 2 Gary McConnell
Paddy Brady 0 v 2 Anto McConnell

Week 4 – Mar 14th/16th
Pioneers White 1 v 3 Willows B
Christy Ward 1 v 2 Paddy Brady
Jamie Shields 1 v 2 Mick McDermott
Martin Garland 2 v 1 Frank Byrne
Ronan Deegan 1 v 2 Sean King

Week 5 – Mar 21st/23rd
Willows B 3 v 1 Roadstone C
Paddy Brady 2 v 1 Lenny Malone
Mick McDermott 2 v 1 Tony Kenny
Frank Byrne 2 v 1 Dave Goddard
Sean King 0 v 2 Martin McDonald

Willows B Individual Table 2022/23b Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Mick McDermott44083143.500
Frank Byrne32153103.333
Sean King42245102.500
Paddy Brady4224682.000
Diarmuid O’Connor1011222.000
Dave Ryan0000000.000
Dan Morris0000000.000