Willows B 2022/23b Season

Week 1 – Feb 21st/23rd
Roadstone E 0 v 2 Willows B
Dylan Carey 1 v 2 Sean King
George O'Hara 1 v 2 Paddy Brady
Player 3 - v - Player 3
Player 4 - v - Player 4

Week 2 – Feb 28th/Mar 02nd
Roadstone D 1 v 3 Willows B
Conor Harkin 0 v 2 Mick McDermott
Justin Byrne 2 v 0 Paddy Brady
Gavin Stokes 0 v 2 Frank Byrne
Philip McCaffrey 0 v 2 Sean King

Week 3 – Feb 07th/09th
Willows B 1 v 3 Willows A
Diarmuid O'Connor 1 v 2 Mark Farrell
Mick McDermott 2 v 1 Andrew Doherty
Sean King 0 v 2 Gary McConnell
Paddy Brady 0 v 2 Anto McConnell

Week 4 – Mar 14th/16th
Pioneers White 1 v 3 Willows B
Christy Ward 1 v 2 Paddy Brady
Jamie Shields 1 v 2 Mick McDermott
Martin Garland 2 v 1 Frank Byrne
Ronan Deegan 1 v 2 Sean King

Week 5 – Mar 21st/23rd
Willows B 3 v 1 Roadstone C
Paddy Brady 2 v 1 Lenny Malone
Mick McDermott 2 v 1 Tony Kenny
Frank Byrne 2 v 1 Dave Goddard
Sean King 0 v 2 Martin McDonald

Week 6 – Mar 28th/30th
Willows B 1 v 3 Roadstone A
Mick McDermott 1 v 2 Dan Merrigan
Paddy Brady 1 v 2 Paul McGrane
Frank Byrne 1 v 2 Ian Smith
Sean King 2 v 0 Brendan Thomas

Week 7 – Mar 04th/06th
Glenalbyn B 2 v 2 Willows B
Tony O'Connor 1 v 2 Mick McDermott
Conor Nevin 2 v 0 Frank Byrne
Josh Cullen 2 v 1 Paddy Brady
Stephen Dalton 0 v 2 Sean King

Willows B Individual Table 2022/23b Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Sean King752106233.286
Mick McDermott651116193.167
Paddy Brady734811152.143
Frank Byrne52367132.600
Diarmuid O’Connor1011222.000
Dave Ryan0000000.000
Dan Morris0000000.000