Roadstone D 2022/23b Season

Week 1 – Feb 21st/23rd
Willows A 3 v 1 Roadstone D
Gary McConnell 1 v 2 Philip McCaffrey
Nicky Travers 2 v 1 Justin Byrne
Mark Farrell 2 v 0 Derek Fitzpatrick
Anto McConnell 2 v 1 Conor Gaffney

Week 2 – Feb 28th/Mar 02nd
Roadstone D 1 v 3 Willows B
Conor Harkin 0 v 2 Mick McDermott
Justin Byrne 2 v 0 Paddy Brady
Gavin Stokes 0 v 2 Frank Byrne
Philip McCaffrey 0 v 2 Sean King

Week 3 – Feb 07th/09th
Roadstone D 2 v 2 Roadstone E
Philip McCaffrey 2 v 0 Mark Campbell
Conor Gaffney 1 v 2 Dane Daly
Conor Harkin 1 v 2 Philip O'Connor
Justin Byrne 2 v 0 Dylan Carey

Week 4 – Mar 14th/16th
Roadstone C 1 v 1 Roadstone D
Paul Smith Jnr 1 v 2 Justin Byrne
Dave Goddard 2 v 1 Philip McCaffrey
Player 3 - v - Player 3
Player 4 - v - Player 4

Week 5 – Mar 21st/23rd
Roadstone A 3 v 1 Roadstone D
Paul McGrane 2 v 0 Justin Byrne
Philip Browne 2 v 1 Conor Harkin
Daniel Merrigan 2 v 1 Philip McCaffrey
Ian Smith 1 v 2 Gavin Stokes

Roadstone D Individual Table 2022/23b Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Justin Byrne53275163.200
Philip Mc Caffrey52367132.600
Conor Harkin3032651.667
Conor Gaffney2022442.000
Gavin Stokes2112342.000
Derek Fitzpatrick1010211.000
Tommy Murphy0000000.000
Stephen Byrne0000000.000