Roadstone C 2023/24 Season

Week 1 – Sep 19th/21st
Roadstone C - v - Free Week

Week 2 – Sep 26th/28th
Glenalbyn Red 2 v 2 Roadstone C
Shane McAllister 0 v 2 Martin McDonald
Glen Foley 2 v 0 Tony Kenny
Naoise Kelly 2 v 0 Robert Kenna
Joe Coleman 0 v 2 Dave Goddard

Week 3 – Oct 03rd/05th
Roadstone C 4 v 0 Glenalbyn Blue
Martin McDonald 2 v 0 Mark Holohan
Lenny Malone 2 v 0 Padraig Quinlan
Brendan Canavan 2 v 1 Paul Holohan
Dave Goddard 2 v 1 Brian Hartford

Week 4 – Oct 10th/12th
Roadstone B 1 v 3 Roadstone C
George Murphy 1 v 2 Dave Goddard
Paul Arnold 1 v 2 Tony Kenny
John McDonald 2 v 1 Lenny Malone
Pat Coburn 0 v 2 Brendan Canavan

Week 5 – Oct 17th/19th
Roadstone C 1 v 3 Pioneers Black
Tony Kenny 1 v 2 Daniel McNamee
Martin McDonald 1 v 2 Sean Hart
Dave Goddard 1 v 2 Peter Conroy
Brendan Canavan 2 v 1 Ray Kearns

Week 6 – Oct 24th/26th
Roadstone C 2 v 2 Classic
Martin McDonald 2 v 0 Clayton Cregan
Robert Kenna 1 v 2 Jordan Graham
Dave Goddard 0 v 2 Carl Smith
Brendan Canavan 2 v 0 Cian Daly

Week 7 – Oct 31st/Nov 02nd
Pioneers Pink 0 v 4 Roadstone C
Dehna Bennett 1 v 2 Lenny Malone
Andrey Harvey 1 v 2 Tony Kenny
Mark Dunne 1 v 2 Brendan Canavan
Matthew Dunne 1 v 2 Martin McDonald

Week 8 – Nov 07th/09th
Roadstone C - v - Free Week

Week 9 – Nov 14th/16th
Roadstone C 4 v 0 Glenalbyn Red
Martin McDonald 2 v 0 Glen Foley
Brendan Canavan 2 v 0 Shane McAllister
Tony Kenny 2 v 0 Ross Dalton
Lenny Malone 2 v 0 Michael Kearns

Week 10 – Nov 21st/23rd
Glenalbyn Blue 1 v 3 Roadstone C
Tony O'Connor 0 v 2 Brendan Canavan
Padraig Quinlan 1 v 2 Martin McDonald
Paul Holohan 2 v 0 Lenny Malone
Garrett Pilkington 1 v 2 Tony Kenny

Week 11 – Nov 28th/30th
Roadstone C 1 v 3 Roadstone B
Brendan Canavan 2 v 1 George Murphy
Martin McDonald 1 v 2 John McDonald
Robert Kenna 1 v 2 Pat Coburn
Tony Kenny 0 v 2 Aidan Bergin

Week 12 – Dec 05th/07th
Pioneers Black 2 v 2 Roadstone C
Ray Kearns 0 v 2 Brendan Canavan
Niall Lawless 2 v 0 Robert Kenna
Peter Conray 2 v 1 Dave Goddard
Daniel McNamee 1 v 2 Lenny Malone

Roadstone C Individual Table 2023/24 Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Brendan Canavan990184374.111
Martin McDonald862147283.500
Lenny Malone64296193.167
Tony Kenny74399182.571
Dave Goddard63388162.667
Robert Kenna4042861.500
Rob Garvey0000000.000
Paul Smith jnr0000000.000