Roadstone C 2022/23b Season

Week 1 – Feb 21st/23rd
Glenalbyn B 3 v 1 Roadstone C
Conor Nevin 0 v 2 Martin McDonald
Stephen Dalton 2 v 0 Tony Kenny
Josh Cullen 2 v 1 Robert Kenna
Naoise Kelly 2 v 1 Dave Goddard

Week 2 – Feb 28th/Mar 02nd
Roadstone C 2 v 2 Pioneers White
Martin McDonald 2 v 1 Jamie Shields
Tony Kenny 2 v 0 Alan Fitzpatrick
Brendan Canavan 1 v 2 Ronan Deegan
Paul Smith Jnr 1 v 2 Martin Garland

Week 3 – Feb 07th/09th
Roadstone A 4 v 0 Roadstone C
Daniel Merrigan 2 v 1 Dave Goddard
Paul McGrane 2 v 0 Robert Kenna
Ian Smith 2 v 1 Tony Kenny
Philip Browne 2 v 1 Martin McDonald

Week 4 – Mar 14th/16th
Roadstone C 1 v 1 Roadstone D
Paul Smith Jnr 1 v 2 Justin Byrne
Dave Goddard 2 v 1 Philip McCaffrey
Player 3 - v - Player 3
Player 4 - v - Player 4

Week 5 – Mar 21st/23rd
Willows B 3 v 1 Roadstone C
Paddy Brady 2 v 1 Lenny Malone
Mick McDermott 2 v 1 Tony Kenny
Frank Byrne 2 v 1 Dave Goddard
Sean King 0 v 2 Martin McDonald

Roadstone C Individual Table 2022/23b Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Martin McDonald43173153.750
Tony Kenny41346102.500
Dave Goddard4135792.250
Paul Smith jnr2022442.000
Robert Kenna2021431.500
Brendan Canavan1011222.000
Lenny Malone1011222.000
Rob Garvey0000000.000
Mark Garvey0000000.000