Roadstone ‘C’ 2021/2022 Season

Week 1 – Oct 26th/28th
Willows A 2 v 2 Roadstone C
Andrew Doherty 2 v 0 Lenny Malone
Nicky Travers 0 v 2 Tony Kenny
Mark Farrell 2 v 0 Dave Goddard
Anto McConnell 1 v 2 Martin McDonald

Week 2 – Nov 02nd/04th
Roadstone C 3 v 1 Darcy McGees C
Tony Kenny 2 v 0 Alan McIlroy
Lenny Malone 2 v 0 Tommy Murphy
Dave Goddard 2 v 0 Richie McAuley
Martin McDonald 0 v 2 Shane Mason

Week 3 – Nov 09th/11th
Darcy McGees A 2 v 2 Roadstone C
Conor Harkin 1 v 2 Tony Kenny
Stephen Byrne 2 v 1 Lenny Malone
Philip Mc Caffrey 2 v 1 Martin McDonald
Derek Fitzpatrick 0 v 2 Dave Goddard

Week 4 – Nov 16th/18th
Roadstone C 2 v 2 Roadstone B
Rob Garvey 2 v 0 Mick Kearns
Tony Kenny 1 v 2 Shane Merrigan
Dave Goddard 2 v 0 George Murphy
Sean Hart 1 v 2 Pat Coburn

Week 5 – Nov 24th/26th
Roadstone A 4 v 0 Roadstone C
Ian Smith 2 v 0 Rob Garvey
Brendan Thomas 2 v 0 Tony Kenny
Paul McGrane 2 v 0 Dave Goddard
Philip Browne 2 v 0 Sean Hart

Week 6 – Nov 30th/Dec 02nd
Roadstone C 3 v 1 Pioneers A
Dave Goddard 2 v 1 Philip O'Connor
Martin McDonald 2 v 0 Stephen Reddington
Tony Kenny 1 v 2 Ivor Fitzpatrick
Lenny Malone 2 v 1 George O'Hara

Roadstone C Individual Table 2021/22 Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Dave Goddard64285203.333
Tony Kenny63387193.167
Martin McDonald42255112.750
Lenny Malone42255112.750
Rob Garvey2112263.000
Sean Hart2021431.500
Alan Merrigan0000000.000