Glenalbyn Red 2023/24 Season

Week 1 – Sep 19th/21st
Glenalbyn Blue 2 v 2 Glenalbyn Red
Brian Hartford 1 v 2 Glen Foley
Garrett Pilkington 2 v 1 Shane McAllister
Tony O'Connor 1 v 2 Naoise Kelly
Padraig Quinlan 2 v 1 Joe Coleman

Glenalbyn Red Individual Table 2023/24 Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Glen Foley1102133.000
Naoise Kelly1102133.000
Shane McAllister1011222.000
Joe Coleman1011222.000
Stephen Dalton0000000.000
Ross Dalton0000000.000
Michael Kearns0000000.000