Glenalbyn B 2022/23a Season

Week 1 – Sep 27th/29th
Willows C 0 v 4 Glenalbyn B
Andy Carton 1 v 2 Stephen Dalton
Joe Curry 1 v 2 Ross Dalton
Shane Mason 0 v 2 Josh Cullen
Conor Coyne 1 v 2 Tony O'Connor

Week 2 – Oct 04th/06th
Glenalbyn B 1 v 3 Pioneers White
Josh Cullen 2 v 0 Jamie Shields
Conor Nevin 0 v 2 Christy Ward
Stephen Dalton 1 v 2 Martin Garland
Ross Dalton 0 v 2 Ronan Deegan

Week 3 – Oct 11th/13th
NS Academy 3 v 1 Glenalbyn B
Brendan Murphy 0 v 2 Josh Cullen
Dave Carton 2 v 1 Stephen Dalton
Damir Catic 2 v 0 Tony O'Connor
Chris Hannigan 2 v 1 Ross Dalton

Week 4 – Oct 18th/20th
Roadstone E 3 v 1 Glenalbyn B
Stephen Reddington 2 v 1 James Ryan
George O'Hara 2 v 0 Tony O'Connor
Philip O'Connor 2 v 1 Josh Cullen
Mark Campbell 0 v 2 Stephen Dalton

Week 5 – Oct 25th/27th
Glenalbyn B 3 v 1 Willows B
Ross Dalton 1 v 2 Mick McDermott
Conor Nevin 2 v 0 Sean King
Stephen Dalton 2 v 1 Diamuid O'Connor
Josh Cullen 2 v 1 Paddy Brady

Week 6 – Nov 01st/03rd
Glenalbyn B 2 v 2 Roadstone C
Stephen Dalton 0 v 2 Rob Garvey
Conor Nevin 1 v 2 Tony Kenny
Josh Cullen 2 v 1 Dave Goddard
Ross Dalton 2 v 0 Martin McDonald

Week 7 – Nov 08th/10th
Glenalbyn B 1 v 3 Pioneers Blue
Ross Dalton 0 v 2 Kevin O'Brien
Stephen Dalton 1 v 2 Brian O'Rourke
Tony O'Connor 2 v 0 Joey Kenny
Josh Cullen 1 v 2 Ivor Fitzpatrick

Week 8 – Nov 15th/17th
Roadstone A 3 v 1 Glenalbyn B
Stephen Merrigan 2 v 0 Stephen Dalton
Paul Smith 0 v 2 Ross Dalton
Ian Smith 2 v 1 Tony O'Connor
Brendan Thomas 2 v 1 Josh Cullen

Week 9 – Nov 22nd/24th
Glenalbyn B 3 v 1 Willows A
Stephen Dalton 2 v 0 Nicky Travers
Tony O'Connor 2 v 0 Andrew Doherty
Conor Nevin 0 v 2 Mark Farrell
Josh Cullen 2 v 0 Anto McConnell

Week 10 – Nov 29th/Dec 01st
Pioneers Pink 0 v 4 Glenalbyn B
Aaron Power 0 v 2 Josh Cullen
Andrew Harvey 1 v 2 Conor Nevin
Sean Hart 1 v 2 Naoise Kelly
Dehna Bennett 1 v 2 Stephen Dalton

Week 11 – Dec 06th/08th
Pioneers Black 2 v 2 Glenalbyn B
Mark Dunne 2 v 1 Ross Dalton
Daniel McNamee 0 v 2 Stephen Dalton
Ray Kearns 0 v 2 Josh Cullen
Pat Smullen 2 v 1 Conor Nevin

Week 12 – Dec 13th/15th
Glenalbyn B 3 v 1 Roadstone D
Josh Cullen 2 v 1 Justin Byrne
Conor Nevin 0 v 2 Conor Harkin
Tony O'Connor 2 v 0 Derek Fitzpatrick
Stephen Dalton 2 v 0 Philip McCaffrey

Week 13 – Jan 10th/12th
Pool Knight Shack 2 v 2 Glenalbyn B
John Maher 2 v 0 James Ryan
Aidan Phelan 0 v 2 Stephen Dalton
Paul Dunne 2 v 0 Tony O'Connor
Darren Savage 0 v 2 Josh Cullen

Week 14 – Jan 17th/19th
Glenalbyn B 2 v 2 Glenalbyn A
Tony O'Connor 2 v 1 Paul Holohan
Ross Dalton 1 v 2 Padraig Quinlan
Josh Cullen 2 v 0 Mark Holohan
Stephen Dalton 1 v 2 Brian Hartford

Week 15 – Jan 31st/Feb 02nd
Roadstone B 2 v 2 Glenalbyn B
John McDonald 2 v 0 Ross Dalton
Paul Arnold 2 v 0 Tony O'Connor
Pat Coburn 1 v 2 Stephen Dalton
Shane Merrigan 1 v 2 Josh Cullen

Glenalbyn B Individual Table 2022/23a Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Josh Cullen151232710583.867
Stephen Dalton15962216473.133
Tony O’Connor10551112272.700
Ross Dalton10371015242.400
Conor Nevin725611152.143
James Ryan2021431.500
Naoise Kelly1102133.000