Glenalbyn B 2022/23a Season

Week 1 – Sep 27th/29th
Willows C 0 v 4 Glenalbyn B
Andy Carton 1 v 2 Stephen Dalton
Joe Curry 1 v 2 Ross Dalton
Shane Mason 0 v 2 Josh Cullen
Conor Coyne 1 v 2 Tony O'Connor

Week 2 – Oct 04th/06th
Glenalbyn B 1 v 3 Pioneers White
Josh Cullen 2 v 0 Jamie Shields
Conor Nevin 0 v 2 Christy Ward
Stephen Dalton 1 v 2 Martin Garland
Ross Dalton 0 v 2 Ronan Deegan

Week 3 – Oct 11th/13th
NS Academy 3 v 1 Glenalbyn B
Brendan Murphy 0 v 2 Josh Cullen
Dave Carton 2 v 1 Stephen Dalton
Damir Catic 2 v 0 Tony O'Connor
Chris Hannigan 2 v 1 Ross Dalton

Week 4 – Oct 18th/20th
Roadstone E 3 v 1 Glenalbyn B
Stephen Reddington 2 v 1 James Ryan
George O'Hara 2 v 0 Tony O'Connor
Philip O'Connor 2 v 1 Josh Cullen
Mark Campbell 0 v 2 Stephen Dalton

Week 5 – Oct 25th/27th
Glenalbyn B 3 v 1 Willows B
Ross Dalton 1 v 2 Mick McDermott
Conor Nevin 2 v 0 Sean King
Stephen Dalton 2 v 1 Diamuid O'Connor
Josh Cullen 2 v 1 Paddy Brady

Week 6 – Nov 01st/03rd
Glenalbyn B 2 v 2 Roadstone C
Stephen Dalton 0 v 2 Rob Garvey
Conor Nevin 1 v 2 Tony Kenny
Josh Cullen 2 v 1 Dave Goddard
Ross Dalton 2 v 0 Martin McDonald

Week 7 – Nov 08th/10th
Glenalbyn B 1 v 3 Pioneers Blue
Ross Dalton 0 v 2 Kevin O'Brien
Stephen Dalton 1 v 2 Brian O'Rourke
Tony O'Connor 2 v 0 Joey Kenny
Josh Cullen 1 v 2 Ivor Fitzpatrick

Week 8 – Nov 15th/17th
Roadstone A 3 v 1 Glenalbyn B
Stephen Merrigan 2 v 0 Stephen Dalton
Paul Smith 0 v 2 Ross Dalton
Ian Smith 2 v 1 Tony O'Connor
Brendan Thomas 2 v 1 Josh Cullen

Week 9 – Nov 22nd/24th
Glenalbyn B 3 v 1 Willows A
Stephen Dalton 2 v 0 Nicky Travers
Tony O'Connor 2 v 0 Andrew Doherty
Conor Nevin 0 v 2 Mark Farrell
Josh Cullen 2 v 0 Anto McConnell

Week 10 – Nov 29th/Dec 01st
Pioneers Pink 0 v 4 Glenalbyn B
Aaron Power 0 v 2 Josh Cullen
Andrew Harvey 1 v 2 Conor Nevin
Sean Hart 1 v 2 Naoise Kelly
Dehna Bennett 1 v 2 Stephen Dalton

Glenalbyn B Individual Table 2022/23a Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Josh Cullen1073178373.700
Stephen Dalton10551313272.700
Ross Dalton73489192.714
Tony O’Connor63377172.833
Conor Nevin52357122.400
Naoise Kelly1102133.000
James Ryan1011222.000